ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง), แพทยสภา
 • Fellowship in Pigmentary disorders, Wakeforest University, NC, USA
 • Fellowship in Dermatologic Surgery and Cosmetic Dermatology,
  University of Pennsylvania, PA, USA

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • ด่างขาว ฝ้า และความผิดปกติของสีผิว
 • สิวและแผลเป็น
 • เลเซอร์ โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Vachiramon V, et al. Non-invasive high-intensity focused ultrasound for UV-induced hyperpigmentation in Fitzpatrick skin types III and IV: a prospective, randomized, controlled, evaluator-blinded trial. Lasers Med Sci. 2018; 33: 361-7.
 • Vachiramon V, et al. Comparison of Q-switched Nd: YAG laser and fractional carbon dioxide laser for the treatment of solar lentigines in Asians. Lasers Surg Med. 2016; 48: 354-9.
 • Vachiramon V, et al. Melasma in men. J Cosmet Dermatol. 2012; 11: 151-7.
 • Vachiramon V, et al. Postinflammatory hypopigmentation. Clin Exp Dermatol 2011; 36: 708-14.

ผศ.พญ.เปรมจิต (ไวยาวัจมัย) จันทองจีน

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง), แพทยสภา
 • Visiting Scholar, Department of Dermatology,
  University of Pennsylvania, PA, USA
 • Visiting Scholar, Psoriasis, Phototherapy & Skin Treatment Center,
  Department of Dermatology, University of California San Francisco, CA, USA

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • สะเก็ดเงิน
 • ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ
 • สิว ฝ้า รอยดำ
 • การรักษาโรคผิวหนังโดยใช้แสง
 • เลเซอร์ โบท๊อกซ์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Juntongjin P, et al. Calcipotriol ointment shows comparable efficacy to topical steroids in chronic hand eczema. Dermatol Ther. 2019; 32: e12956.
 • Juntongjin P, et al. Topical 3% tranexamic acid enhances the efficacy of 1064-nm Q-switched neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser in the treatment of melasma. J Cosmet Laser Ther. 2018; 20: 320-5.
 • Juntongjin P, et al. Idiopathic Guttate Hypomelanosis: A Review of its Etiology, Pathogenesis, Findings, and Treatments. Am J Clin Dermatol. 2016; 17: 403-11.
 • Vaiyavatjamai P, et al. Side effects and complications of fractional 1550-nm erbium fiber laser treatment among Asians. J Cosmet Dermatol 2011; 10: 313-6.

นพ.กุลวัตร ธาดานิพนธ์

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง), แพทยสภา
 • Visiting Scholar, Department of Dermatology, Cleveland Clinic, OH, USA

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • ผื่นแพ้สัมผัส ผิวหนังอักเสบ และอาการแพ้อื่นๆ ทางผิวหนัง
 • โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์ เลเซอร์
 • สิว

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Thadanipon K, et al. Comparative study into facial sebum level, pore size, and skin hydration between oily-skinned and dry-skinned Thai women. Skin Res Technol. 2019 doi: 10.1111/srt.12792.
 • Thadanipon K, et al. Efficacy and safety of antiscabietic agents: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Acad Dermatol. 2019; 80: 1435-44.
 • Vachiramon V, Thadanipon K. Postinflammatory hypopigmentation. Clin Exp Dermatol. 2011; 36: 708-14.

พญ.ภัทริน อนุศักดิ์เสถียร

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Diploma in Dermatology
 • Fellowship in Dermatologic Surgery and Procedural Dermatology

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • เลเซอร์
 • สิว ฝ้า ปัญหาความงาม
 • โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Vachiramon V, Anusaksathien P, Kanokrungsee S, Chanprapaph K. Fractional Carbon Dioxide Laser for Keratosis Pilaris: A Single-Blind, Randomized, Comparative Study. Biomed Res Int. 2016; 2016: 1928540.

พญ.ชูวรรษา ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • MSc in Clinical Dermatology, King’s college, London

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • สิว ฝ้าและรอยดำ
 • เลเซอร์กำจัดขน
 • ยกกระชับผิวโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • โบท๊อกซ์ ฟิลเลอร์

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Melasma: a comprehensive review. Clinical Dermatology MSc, King’s college, London

ดร.นพ.พรรษกร ตันรัตนะ

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • PhD (Cellular and Molecular Pathology), University of Wisconsin-Madison, USA

แขนงที่เชี่ยวชาญ

 • สิว ฝ้า
 • โรคผิวหนังทั่วไป
 • เภสัชวิทยา
 • หลอดเลือดการแข็งตัวของเลือด

งานวิจัยและผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • Tanratana P, Ellery P, Westmark P, et al. Elevated Plasma Factor IXa Activity in Premenopausal Women on Hormonal Contraception. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2018; 38: 266-74.
 • Ungprasert P, Tanratana P, Srivali N. Autoimmune hemolytic anemia and venous thromboembolism: A systematic review and meta-analysis. Thromb Res. 2015; 136: 1013-7.
 • Westmark PR, Tanratana P, Sheehan JP. Selective disruption of heparin and antithrombin-mediated regulation of human factor IX. J Thromb Haemost. 2015; 13: 1053-63.