บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

S.E.C. clinic ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์สภาพผิวหนังหรือโรคทางผิวหนังได้

  • การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยโรค
  • การตรวจเลือด
  • การทดสอบสารแพ้
  • การตรวจเชื้อ และการเพาะเชื้อ

ปัญหาทางผิวหนัง เช่น การอักเสบบางชนิด การติดเชื้อ หรือเนื้องอกบางชนิด จำเป็นต้องอาศัยการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนการรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ตรงจุดมากที่สุด

ผื่นแพ้บางชนิดอาจเกิดจากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ โดยที่พบบ่อยเช่นน้ำหอม สารกันเสีย โลหะ ทั้งนี้ต้องอาศัยการทดสอบผิวหนังเพื่อการรักษาให้ตรงสาเหตุของปัญหามากที่สุด

ผื่นแพ้ ลมพิษ ปัญหาทางผิวหนังบางชนิด ต้องอาศัยการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติม หรือหาโรคภายในร่างกายที่อาจเกิดร่วมกัน ทางเอสอีซีคลินิก ให้บริการเจาะเลือดเพื่อ ตรวจหาสาเหตุหรือโรคภายในร่างกายที่อาจเกิดร่วมกับอาการทางผิวหนัง นอกจากนี้ยา บางชนิดที่ผู้ป่วยรับประทานอาจมีผลต่อตับ ไต และเม็ดเลือดได้ จึงจำเป็นต้องตรวจเลือด เป็นระยะเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

เป็นการตรวจเพื่อหาชนิดของเชื้อที่เกิดขึ้นในโรคผิวหนังบางชนิด ทั้งนี้เพื่อให้การรักษา
ที่ตรงกับชนิดของเชื้อมากที่สุด