แผนกผิวหนังทั่วไป

  • สิว
  • ลมพิษ
  • ฝ้า กระตื้น กระลึก และจุดด่างดำ
  • สะเก็ดเงิน
  • ผื่นคัน ผื่นผิวหนังอักเสบและผื่น ภูมิแพ้ผิวหนัง
  • โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ เช่นผมร่วง
  • ด่างขาว เกลื้อนน้ำนม กระขาว และรอยขาวของผิวหนัง
  • โรคของเล็บและความผิดปกติ ของเล็บ
  • การติดเชื้อของผิวหนัง เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย แผลพุพอง
  • ตุ่มและก้อน เช่น หูด กระเนื้อ ไฝ เนื้องอก และมะเร็งผิวหนัง

สิว และ ผื่นแพ้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ทางเอสอีซีคลินิกให้การบริการรักษาสิว โดยการใช้ยาทา และยารับประทาน ร่วมกับการใช้ทรีทเมนต์สูตรเฉพาะของ S.E.C. clinic รวมทั้งการรักษาโดยใช้เลเซอร์เสริม เพื่อให้ผลการรักษาที่เร็วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของสิว

สำหรับผื่นแพ้ มีหลายชนิด บางชนิดอาจ เกิดจากปัจจัยภายนอก บางชนิดเกิดจากปัจจัยภายในร่างกาย ทาง S.E.C. clinic มีบริการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม การทดสอบสารแพ้สำหรับตรวจหาสาเหตุของการแพ้ เพื่อให้การรักษาที่ตรงตามสาเหตุ

ฝ้า และรอยดำ สามารถรักษาโดยการใช้ยา รวมทั้งการใช้ทรีทเมนต์และการใช้ เลเซอร์เสริมการรักษา สำหรับ กระ ปาน และรอยสัก สามารถรักษาโดยเลเซอร์ S.E.C. clinic ให้บริการรักษาโดยเครื่องเลเซอร์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง จากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ผู้รับบริการจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

สำหรับผื่นแพ้ มีหลายชนิด บางชนิดอาจ เกิดจากปัจจัยภายนอก บางชนิดเกิดจากปัจจัยภายในร่างกาย ทาง S.E.C. clinic มีบริการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม การทดสอบสารแพ้สำหรับตรวจหาสาเหตุของการแพ้ เพื่อให้การรักษาที่ตรงตามสาเหตุ

S.E.C. clinic ให้บริการรักษาทุกวิธีด้วยเครื่องมือและนวตกรรมที่ทันสมัย จัดเป็น สถานพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่ให้บริการการฉายแสงในการรักษา นอกจากนี้ S.E.C. clinic ยังให้บริการรักษา โดยการปลูกถ่ายเซลล์สีผิว ซึ่งจัดเป็น การรักษาอีกวิธีในกรณีที่ตัวโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยาและการฉายแสง

S.E.C. clinic ให้บริการรักษาผมร่วงและปัญหาหนังศีรษะ เช่น ผมบางจากกรรมพันธุ์ ผมร่วงหย่อม ผมร่วงจากเชื้อราบนหนังศีรษะ ต่อมขุมขนอักเสบ คันหนังศีรษะ รังแค รวมทั้งความผิดปกติของเล็บ โดยวิธีการรักษามาตรฐาน ถูกต้องตามหลักการแพทย์ พร้อมทั้งยังมีการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ เช่นการตรวจหาเชื้อ รวมทั้งการ พิสูจน์ชิ้นเนื้อในบางกรณี

สะเก็ดเงิน คือการอักเสบชนิดหนึ่งของผิวหนัง มีผลให้เซลล์ผิวหนังชั้นบน แบ่งตัวมากกกว่าปกติ ทำให้ผิวหนังเป็นขุยสีขาว การรักษาสามารถทำได้โดย การใช้ยาทา ยารับประทาน และการฉายแสง S.E.C. clinic ให้บริการรักษา ทั้ง 3 วิธี ขึ้นกับชนิดของสะเก็ดเงิน และความรุนแรงของตัวโรค

โรคลมพิษเป็นโรคที่ผิวหนังเป็นผื่นคัน แดงเป็นปื้น หากเป็นนานเกิน 6 สัปดาห์ จัดเป็นลมพิษชนิดเรื้อรังซึ่งควรตรวจหาสาเหตุ S.E.C. clinic มีบริการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของโรคลมพิษรวมทั้งให้การรักษาที่ถูกต้องตาม หลักการแพทย์

ตุ่ม และก้อนที่เกิดขึ้นตามผิวหนัง อาจเป็นเนื้องอกธรรมดา หรือมะเร็งผิวหนังได้ โดยมะเร็ง ผิวหนังบางชนิดอาจโตช้า และมีลักษณะเหมือนเนื้องอกธรรมดาในตอนแรก การวินิจฉัยที่แน่นอนต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์พร้อมการตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติม

S.E.C. clinic ให้บริการตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อ เพื่อให้ทราบถึงชนิดของ ตุ่ม ก้อน เนื้องอก พร้อมให้ การรักษาอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้เลเซอร์ การรักษาด้วยความเย็น และการรักษาโดยการผ่าตัด

เชื้อโรคหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อของผิวหนังได้ การรักษาจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมจากทางห้องปฏิบัติการ และการเพาะเชื้อ S.E.C. clinic มีบริการตรวจเพาะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของผิวหนัง รวมทั้งให้การรักษาที่เหมาะสมตามชนิดของเชื้อ